Το πάγιο πρόταγμα του φιλοτελισμού να προωθεί το πολιτισμό και τις αξίες του οδήγησε στην έκδοση της αναμνηστικής σειράς «Ελληνική Ναυτιλία» και στη διεύρυνσή της με το ομότιτλο λεύκωμα.

Η επιλογή της θεματολογίας της σειράς δεν ευθυγραμμίζεται με τη χρονολογική παράθεση του υλικού, αλλά καλύπτει συγκεφαλαιωτικά έξι μεγάλες περιόδους των πρώτων τριών χιλιετιών της ναυπηγικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας των Ελλήνων.

Με την πεποίθηση ότι η ελληνική ναυτιλία, ακολουθώντας οργανική και συνεκτική εξέλιξη, διέγραψε μια αδιάλειπτη πρόοδο μέσα στην ιστορική συνέχεια αναζητήθηκαν θεματικές δεσπόζουσες που αντιπροσωπεύουν το χρονικό εύρος της αναμνηστικής σειράς. Η προσπάθεια αυτή βρήκε αντίκρισμα στο αυστηρά τεκμηριωμένο έργο του Ευάγγελου Γρυπιώτη. Αδιάψευστους μάρτυρες της αξιοπιστίας και της δεξιοτεχνίας του Ε. Γρυπιώτη αποτελούν οι κριτικές και τα σχόλια των ειδικών, ιστορικών της τέχνης, αρχαιολόγων ακόμη και αυτών των ανθρώπων της θάλασσας που συγκλίνουν στο ότι είναι ένας γνήσιος καλλιτέχνης με το χάρισμα του λεπτουργού. Μιλώντας κανείς μαζί του είναι δύσκολο να ξεχωρίσει αν η αγάπη του για το «σκαρί» είναι μεγαλύτερη από αυτή για την Ιστορία. Το αποτέλεσμα τις δικαιώνει και τις δύο. Η τέχνη που με πίστη και συνέπεια υπηρετεί γέννησε τον καλλιτέχνη και εκείνος πλέον από τη θέση αυτή υποστηρίζει με το έργο του την Ιστορία.

Ο ίδιος ονομάζει τα πλοία που απεικονίζονται στην αναμνηστική Σειρά «πλοία πρωταγωνιστές» για την καινοτομία, τη ναυπηγική, τις μεθόδους της κατασκευής και της τεχνολογίας αιχμής της εποχής τους, που συνέβαλαν στην μετακένωση του πολιτισμού.

Η εκτενής παρουσίαση αυτού του υλικού στο λεύκωμα της αναμνηστικής σειράς με την επιστημονική και καλλιτεχνική αρωγή του καλλιτέχνη κλήθηκε να εκπληρώσει την προσδοκία των Ελληνικών Ταχυδρομείων, αφενός να υπογραμμιστεί η άρρηκτη σχέση της ελληνικής ιστορίας με τη θάλασσα, αφετέρου να αναδειχθεί η άποψη ότι η ελληνική ναυτιλία υπήρξε ένας δρόμος χωρίς αμηχανίες και αδιέξοδα που οδήγησε στην παλιννόστηση του ουσιώδους.

Το πρώτο πλεούμενο του Ε. Γρυπιώτη, ο μπάρκος, ταξίδεψε στο λιγοστό νερό που κρατούσε το ρείθρο στην άκρη του δρόμου, σήμερα οι αριστουργηματικές μινιατούρες του ταξιδεύουν σαν γραμματόσημα σε κάθε σημείο της γης τιμώντας τη ναυτοσύνη των Ελλήνων. Με αυτή τη θεώρηση η έκδοση επισημαίνει την ολκή της πολιτιστικής διαχρονίας του τόπου μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη σειρά γραμματοσήμων!

Δείτε φωτογραφίες από τη δεύτερη σειρά γραμματοσήμων!